Із Статуту підприємства

Основна мета Підприємства – провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою спеціалізованою медичною допомогою населення міста Харкова.

Основними завданнями Підприємства є:

 • забезпечення доступності та задоволення потреб населення у своєчасній та кваліфікованій спеціалізованій амбулаторній медичній допомозі;
 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає вторинну спеціалізовану психіатричну допомогу, у визначеному законодавством порядку;
 • забезпечення якісного обстеження, лікування, реабілітації хворих в амбулаторних та стаціонарних умовах;
 • забезпечення доступності та послідовності у наданні вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню, співпраця під час медичного обслуговування населення із підприємствами, установами і закладами охорони здоров’я, які надають первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу;
 • вивчення та прогнозування потреби населення у медичній допомозі і медичному обслуговуванні;
 • організація роботи, взаємодія з підприємствами міста по проведенню обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів працівників;
 • профілактика соціально – небезпечних дій психічних хворих;
 • раннє виявлення у населення осіб з психічними розладами, та залучення їх до лікування на ранніх стадіях захворювань;
 • організація роботи з психо-гігієнічного виховання населення та здійснення санітарно-освітньої роботи, поєднаних з основною діяльністю Підприємства;
 • організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;
 • забезпечення готовності Підприємства до роботи в екстремальних умовах;
 • взаємодія з іншими медичними закладами, спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами області та міста, Харківським науково-дослідним інститутом неврології, психіатрії та наркології, Харківським національним медичним університетом, Харківською медичною академією післядипломної освіти з питань надання медичної допомоги населенню, здійснення медичного обслуговування громадян та підготовки медичних кадрів;
 • систематичне та своєчасне опанування та впровадження нових ефективних методів діагностики, лікування та профілактики психічних захворювань, передового досвіду праці та нових технологій в практику роботи лікувально-профілактичного закладу;
 • створення, в межах Підприємства, єдиного електронного реєстру пацієнтів;
 • підготовка Підприємства до переходу на безпаперові технології;
 • аналіз стану фінансового забезпечення Підприємства та його структурних підрозділів і розроблення фінансових планів;
 • планування розвитку Підприємства;
 • підвищення конкурентоспроможності Підприємства;
 • зниження собівартості послуг, оптимізація діяльності Підприємства;
 • соціальний розвиток колективу Підприємства, матеріальне і моральне стимулювання професійної діяльності працівників.

На виконання поставлених завдань Підприємство здійснює функції:

 • надання висококваліфікованої лікувально-діагностичної та медико-соціальної допомоги населенню амбулаторно та вдома;
 • проведення акредитації і ліцензування Підприємства згідно з чинним законодавством;
 • контролю за повнотою та якістю обстеження і лікування в амбулаторних умовах, своєчасністю госпіталізації до стаціонару, видачі рекомендацій після стаціонарного лікування щодо подальшого лікування в амбулаторних умовах;
 • контролю та аналізу за кількістю хворих, що знаходяться на диспансерному обліку, своєчасності та якості надання їм кваліфікаційної медичної допомоги;
 • участь у проведенні експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності робітників та службовців, видачу та продовження листків непрацездатності і трудових рекомендацій;
 • надання платних медичних послуг згідно з чинним законодавством;
 • здійснення медичного обслуговування громадян;
 • забезпечення своєчасного та якісного проведення діагностичних процедур, лікарських призначень, маніпуляцій, сучасних методів лікування;
 • психо-гігієнічного виховання та пропаганди здорового образу життя серед населення;
 • дотримання персоналом норм медичної етики і деонтології, захисту законних прав та інтересів медичного персоналу та пацієнтів;
 • отримання, зберігання, використання спеціальних бланків форми № 3 для виписки наркотичних засобів і психотропних речовин;
 • взаємодії і співпраці з іншими підприємствами, установами, організаціями, науковими і дослідними закладами всіх форм власності з метою реалізації завдань цього Статуту;
 • проведення планово-фінансової діяльності, у тому числі планування поточної діяльності, формування фонду економічного та соціального розвитку Підприємства, матеріального стимулювання робітників;
 • господарської діяльності, у тому числі своєчасного матеріально-технічне забезпечення, обладнання сучасною апаратурою, створення сприятливих умов для високопродуктивної праці і повноцінного відпочинку співробітників;
 • забезпечення пожежної безпеки, охорони праці та техніки безпеки працівникам Підприємства;
 • ведення затвердженої медичної та іншої документації та надання оперативної інформації та статистичної звітності;
 • оцінки діяльності Підприємства за основними показниками;
 • здійснення інших видів діяльності, якщо вони не суперечать меті діяльності Підприємства згідно чинного законодавства України.
Комунальне некомерційне підприємство «Міський психоневрологічний диспансер № 3» Харківської міської ради